Bekijk Winkelwagen "Testosteron Enanthate Aburaihan" was succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen.
images

Lorazepam 2,5mg

€ 70.00

 

WAARVOOR WORDT LORAZEPAM GEBRUIKT?

Lorazepam behoort tot de groep van geneesmiddelen die benzodiazepinen wordt genoemd. Het werkt
kalmerend en slaapverwekkend.

Lorazepam Actavis wordt gebruikt voor:
– de behandeling van abnormaal grote angst en spanning
– de behandeling van slaapstoornissen.

 

WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG ZIJN?

 

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
– als u allergisch (overgevoelig) bent voor lorazepam, andere benzodiazepinen, benzodiazepineachtige
stoffen of voor één van de andere bestanddelen van Lorazepam Actavis (zie rubriek 6)
– als u een ernstige vorm van spierzwakte (myasthenia gravis) heeft
– als u tijdens uw slaap de adem inhoudt (slaap-apneu syndroom)
– als u een verminderde leverwerking (leverinsufficiëntie) heeft
– als u een verminderde longwerking (respiratoire insufficiëntie) heeft.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
– de dag na inname van het middel. Hoewel lorazepam tamelijk kort in het lichaam blijft, bestaat er
kans op nawerkingen gedurende de volgende dag, zoals slaperigheid (zie ook ‘Mogelijke
bijwerkingen’).
– als u alcohol of andere kalmerende geneesmiddelen gebruikt. Alcohol kan de werking van dit
eneesmiddel en andere kalmerende middelen versterken.

– bij kinderen. Lorazepam bij voorkeur niet gebruiken bij kinderen jonger dan 12 jaar, tenzij hiervoor een zeer dringende reden bestaat. De behandelingsduur bij kinderen dient zo kort mogelijk te zijn.

– bij ouderen. Ouderen dienen een lagere dosis te krijgen.
– wanneer u Lorazepam Actavis als slaapmiddel gebruikt. Er bestaat na het ontwaken kans op
geheugenverlies over de perioden dat men wakker was tijdens de nacht. De kans dat
geheugenverlies optreedt, is groter indien minder dan 7 à 8 uur beschikbaar is om te slapen.
– als tegenstrijdige reacties optreden tijdens de behandeling zoals onrust, opwinding,
prikkelbaarheid, agressie, woedeaanvallen, hallucinaties (waanvoorstellingen), geestesstoornissen
(psychose) en onaangepast gedrag. De kans op deze effecten is groter bij kinderen en ouderen. Als
dergelijke verschijnselen optreden moet u uw arts waarschuwen, omdat de behandeling moet
worden gestopt.
– bij langdurig gebruik. Zoals voor alle benzodiazepinen geldt, is lorazepam bestemd voor
kortdurend gebruik. Na enkele weken gebruik kan het effect van lorazepam al verminderen. Bij
langdurig gebruik kan lorazepam aanleiding kan geven tot lichamelijke en geestelijke
afhankelijkheid. Het gebruik van dit geneesmiddel dient daarom bij voorkeur te worden beperkt
tot 1-2 weken tot ten hoogste twee maanden. Na het ontstaan van lichamelijke afhankelijkheid
kunnen er bij het stoppen met de behandeling onthoudingsverschijnselen optreden, zoals hoofd- en
spierpijn, ernstige angst en spanning, slaapstoornissen, rusteloosheid, verwardheid en
geïrriteerdheid. In ernstige gevallen kunnen de volgende verschijnselen zich voordoen: verlies van
persoonlijkheidsgevoel en/of realiteitsgevoel, verhoogde gehoorscherpte, doof gevoel en
tintelingen in de ledematen, overgevoeligheid voor licht, geluid en aanraking, hallucinaties
(waanvoorstellingen) en epileptische aanvallen.
De verschijnselen waarvoor u dit geneesmiddel gebruikt kunnen tijdelijk in versterkte mate
terugkeren na het stoppen van de behandeling (rebound slapeloosheid en -spanning). De kans
hierop en op onthoudingsverschijnselen is groter bij plotseling stoppen en na langdurig gebruik
van hoge doseringen lorazepam. Daarom moet het stoppen van de behandeling geleidelijk
gebeuren door de dosering langzaam te verminderen over een periode van enkele weken. De
behandeling is dan niet te vroeg beëindigd. Na het stoppen dient 10-14 dagen afgewacht te worden
voordat de arts (in overleg met u) beoordeelt of hervatting van de behandeling noodzakelijk is.
– bij alcohol en drugsmisbruik. Personen bij wie alcohol- en/of drugsmisbruik bekend is, moeten dit
geneesmiddel zeer terughoudend gebruiken, vanwege het optreden of voortzetten van lichamelijke
afhankelijkheid.
– als u nierziekte (nierinsufficiëntie) heeft. Het is mogelijk dat u extra gevoelig bent voor
Lorazepam Actavis.
– als u ernstige leverziekte heeft, waardoor het gebruik van lorazepam een grotere kans geeft op een
hersenaandoening.
– als u chronische ademhalingsmoeilijkheden heeft (chronische respiratoire insufficiëntie), omdat u
dan een grotere kans heeft op ernstige vermindering van de ademhaling
– als u bepaalde geestesstoornissen (psychose of depressie) heeft. Benzodiazepinen zijn niet
geschikt als enige behandeling bij psychosen of depressie (ernstige neerslachtigheid).
– bij gebruik tijdens de zwangerschap of tijdens de bevalling. Zie rubriek “Zwangerschap en
borstvoeding”.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in
het verleden is geweest.
Gebruikt u nog andere (genees)middelen?
Gebruikt u naast Lorazepam Actavis nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor
nodig heeft.

 

Zie hier de volledige Bijsluiter