Bekijk Winkelwagen "Baclofen 25mg" was succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen.
nitrazepam_lph_5mg_20_comprimate

Nitrazepam 5mg

€ 60.00

Categorie: .

1. WAARVOOR WORDT NITRAZEPAM GEBRUIKT?

Nitrazepam behoort tot de groep van de zogenaamde benzodiazepinen. Benzodiazepinen zijn
geneesmiddelen met een kalmerende, slaapverwekkende en spierverslappende werking.
Nitrazepam PCH wordt gebruikt als slaapmiddel.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE
ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
– U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden
onder rubriek 6
– U bent overgevoelig voor andere benzodiazepinen of op benzodiazepinen gelijkende middelen.
Wellicht bent u hiervan op de hoogte door een eerder onderzoek naar overgevoeligheid.
Overgevoeligheid uit zich meestal in het optreden van huidreacties, zoals huiduitslag, galbulten of
jeuk
– U heeft een ernstige spierziekte (myasthenia gravis). Nitrazepam PCH kan spierverslapping
veroorzaken
– U heeft ernstige ademhalingsproblemen
– U heeft het zogenaamde “slaap apnoe syndroom” (een kortdurende onderbreking van de
ademhaling tijdens de slaap, dikwijls gepaard gaand met snurken)

 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Gewenning
Na herhaald gebruik gedurende enkele weken kan het slaapverwekkende effect minder worden.

Afhankelijkheid
Behandeling met Nitrazepam PCH en andere benzodiazepinen kan er toe leiden, dat er bij de gebruiker
de neiging ontstaat steeds maar te moeten doorgaan met het innemen van Nitrazepam PCH en er een
vorm van “geestelijke en lichamelijke verslaving” optreedt: een moeilijk te bedwingen zucht naar
herhaald gebruik van méér tabletten.
Deze neiging neemt toe bij langdurig gebruik, bij hoge doseringen en bij patiënten met alcohol- en
drugmisbruik.
Als daarna plotseling en volledig wordt gestopt met het innemen van de tabletten, dan kunnen
onthoudingsverschijnselen ontstaan zoals extreme angst, spanning, hoofdpijn, spierpijn, rusteloosheid,
verwardheid en geïrriteerdheid. Soms treden in die situatie verschijnselen op van een nog ernstiger
aard, zoals zelfvervreemding, verlies van werkelijkheidszin, een veranderde gehoorsterkte, een doof
gevoel en tintelingen in de ledematen, zinsbegoochelingen (hallucinaties), aanvallen van vallende ziekte
(epilepsie) en een overgevoeligheid voor licht, geluid en aanraking. Deze klachten zijn het gevolg van
lichamelijke afhankelijkheid.
Ook is het mogelijk dat de klachten, waarvoor Nitrazepam PCH aanvankelijk werd voorgeschreven, in
verhevigde mate terugkeren.
Het is daarom gewenst niet plotseling met het gebruik te stoppen, maar de dosis geleidelijk te verlagen.

Geheugenverlies
Een verschijnsel, dat kan voorkomen tijdens de behandeling met Nitrazepam PCH en soortgelijke
middelen, is geheugenverlies gedurende enkele uren die direct volgen op het innemen van de tabletten.
Dit dreigt eerder te ontstaan bij te weinig slaap. Daarom dient u er zeker van te zijn dat 7 tot 8 uur
slaaptijd beschikbaar is.

Geestelijke stoornissen
Het is bekend dat tijdens het gebruik van benzodiazepinen verschijnselen als rusteloosheid, opwinding,
geïrriteerdheid, agressie, waanvoorstellingen, woede-uitbarstingen, nachtmerries, zinsbegoochelingen,
geestesziekten, onaangepast gedrag en andere gedragsstoornissen kunnen voorkomen. Als dit bij u het
geval is, dient u te stoppen met het innemen van Nitrazepam PCH en uw dokter te raadplegen.
Deze verschijnselen komen vaker voor bij kinderen en ouderen.

Slaapwandelen en geassocieerd gedrag
Slaapwandelen en ander geassocieerd gedrag zoals slaaprijden, bereiden en eten van voedsel, het
hebben van telefoongesprekken of het hebben van sex, waarbij geheugenverlies voor de gebeurtenis
optreedt, zijn gemeld bij patiënten die nitrazepam hadden gebruikt en niet volledig wakker waren. Het
gebruik in combinatie met alcohol en andere geneesmiddelen lijkt het risico op dit gedrag te vergroten.

Wat doet dit medicijn en waarbij wordt het gebruikt?
Nitrazepam
De werkzame stof in Nitrazepam is nitrazepam.

Nitrazepam behoort tot de benzodiazepinen. Het werkt rustgevend, spierontspannend, vermindert angstgevoelens en beïnvloedt de overdracht van elektrische prikkels in de hersenen.

Artsen schrijven het voor bij slaapstoornissen en bij bepaalde vormen van epilepsie.

Slapeloosheid

Verschijnselen
Van slapeloosheid wordt gesproken als iemand al enige tijd slecht slaapt én daardoor overdag niet goed functioneert.

Slaapproblemen komen vaak voort uit spanningen of zorgen. Maar ook lichamelijke klachten als pijn of jeuk kunnen slapeloosheid veroorzaken.

Behandeling
Als u met slaapklachten bij uw arts komt, zal de arts meestal niet meteen een slaapmiddel voorschrijven. De arts zal eerst proberen om de oorzaak van de slaapklachten te verhelpen. Bijvoorbeeld met een pijnstiller als u last heeft van pijn. Of met rustgevende adviezen als u vooral door piekeren wakker blijft liggen. Enkele van deze adviezen zijn.

 • Ga overdag of vroeg in de avond sporten.
 • Doe een uur voor het slapen iets ontspannends.
 • Doe geen dutjes overdag.
 • Houd een vast ritme aan in de tijd dat u naar bed gaat en opstaat.
 • Neem geen koffie ‘s avonds.
 • Neem geen alcohol om in te slapen.
 • Neem twee tot drie uur voor het naar bed gaan geen vast voedsel.
 • Zorg voor een rustige, koele slaapkamer en een lekker bed.
 • Gebruik de slaapkamer niet als werk-, studeer- of tv-kamer.
 • Als het slapen niet lukt, sta dan op en ga in een andere kamer iets anders doen. Ga pas weer naar bed als u moe bent.

Als deze maatregelen bij u niet helpen of niet mogelijk zijn, kan de arts gedurende enkele dagen dit medicijn voorschrijven.

Werking
Nitrazepam werkt spierontspannend, rustgevend en maakt suf. Het bevordert zo dat u in slaap valt en beter doorslaapt.

Dit medicijn is vooral geschikt als u moeite heeft met inslapen en als u verwacht gedurende de nacht vaak wakker te worden.

Effect
Binnen vijftien tot dertig minuten na inname wordt u slaperig en rustig. Zorg er daarom voor dat u thuis bent, geen ingewikkelde klussen meer moet doen en uw bed makkelijk kunt bereiken. De werking houdt acht tot twaalf uur aan.

Dit slaapmiddel werkt alleen goed als u het af en toe gebruikt. Bijvoorbeeld om de drie dagen. Bij dagelijks gebruik neemt de werking af omdat uw lichaam aan het effect went.
Klik voor meer informatie over medicijnen bij slapeloosheid.

Epilepsie

Verschijnselen
Epilepsie (vallende ziekte) is een aandoening van de hersenen, waarbij een soort kortsluiting in de hersenen ontstaat. Dit gebeurt in aanvallen. De hersenen zijn dan even ontregeld, met bijvoorbeeld spiertrekkingen of bewusteloosheid als gevolg.

Ook kunnen absences (‘petit mal’-aanvallen) optreden. Hierbij is men enkele seconden afwezig, zonder dat de spieren verkrampen.

Nitrazepam wordt gebruikt bij twee vormen van epilepsie:

 • het syndroom van West ontstaat meestal in het eerste levensjaar. Hierbij hebben kinderen last van aanvallen van spierkrampen, voornamelijk buigende en strekkende bewegingen. Vooral het hoofd maakt knikkende bewegingen.
 • het syndroom van Lennox-Gastaut ontstaat vooral bij kinderen tussen de drie en zes jaar. Hierbij is vaak sprake absences, maar de kinderen kunnen ook aanvallen van spierkrampen hebben.

Oorzaak
Epilepsie kan allerlei oorzaken hebben, bijvoorbeeld zuurstofgebrek tijdens de geboorte, een hersenvliesontsteking, een ongeval, een beroerte en (zelden) een hersentumor. Meestal is de oorzaak echter onbekend en is er sprake van aanleg.

De ziekte kan op elke leeftijd ontstaan maar begint meestal op de kinderleeftijd.

Behandeling
Er zijn verschillende soorten anti-epileptica. Bij de behandeling van epilepsie volgt uw arts meestal een schema, waarbij anti-epileptica in een vaste volgorde worden geprobeerd.

Bij het syndroom van West en syndroom van Lennox-Gastaut wordt nitrazepam gebruikt.

Werking
Nitrazepam beïnvloedt prikkels in de hersenen die epileptische aanvallen kunnen oproepen.

Als het wordt gebruikt om epileptische aanvallen te voorkomen, is binnen een aantal weken duidelijk of het voldoende werkt. U merkt dat doordat epilepsieaanvallen minder vaak optreden en minder heftig zijn of helemaal verdwijnen.

De werking houdt acht tot twaalf uur aan.
Klik voor meer informatie over medicijnen bij epilepsie.

Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Uitleg frequenties:

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Venster sluiten

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven, ook de volgende dag.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Regelmatig, zelden ook nog de volgende middag bij gebruik als slaapmiddel

 • Slaperigheid, sufheid en vermoeidheid. Hierdoor zijn uw reactie- en concentratievermogen verminderd, waardoor u een grote kans heeft op ongelukken. Ongelukken kunnen bijvoorbeeld ook plaatsvinden in het verkeer, bij het beklimmen van een ladder, bedienen van apparaten of bij bewakings- en controlewerkzaamheden. Maar u heeft bijvoorbeeld ook meer kans te vallen als u ‘s nachts uit bed moet om naar het toilet te gaan.

Soms, zelden ook nog de volgende middag bij gebruik als slaapmiddel

 • Verminderde coördinatie. Hierdoor kunt u onhandig zijn in uw bewegingen en moeite hebben duidelijk te spreken (te articuleren).
 • Spierzwakte, krachteloos gevoel in spieren. Deze bijwerking kan andere klachten veroorzaken, zoals:
  Wazig zien of dubbelzien, door een tijdelijk effect op de oogspieren.
  Incontinentie voor urine of juist moeilijk kunnen plassen. Deze bijwerkingen ontstaan door onvoldoende beheersing van de blaasspier.
  Snurken door verslapping van de huig. Heeft u tijdens uw slaap wel eens last heeft dat uw adem korte tijd stilvalt (slaapapneu)? U kunt hier door dit medicijn meer last van krijgen. Neem contact op met uw arts als u dat merkt.
  Vallen, vooral doordat dit medicijn ook de coördinatie vermindert. Vooral ouderen en mensen met spierziekten hebben hier kans op.
  Mensen met myasthenia gravis (een ernstige spierziekte) kunnen meer last krijgen van deze ziekte. Raadpleeg uw arts bij verergering van de klachten (zoals algemene spierzwakte, dubbelzien, dichtvallende oogleden, moeite met slikken, kauwen of ademhalen).
 • Trager denken, geheugenproblemen, moeilijker kunnen concentreren, minder alert zijn, verwardheid. Deze klachten kunnen toenemen als u dit medicijn langere tijd gebruikt.
 • Afname gevoelens: dit middel vlakt niet alleen emoties zoals angst en spanning af, maar ook positieve, zoals blijdschap en tevredenheid. Ook uw betrokkenheid bij en inlevingsvermogen in anderen kan verminderen.

Zelden

 • Maagdarmstoornissen, zoals misselijkheid, verstopping en diarree, droge mond of juist extra speekselvorming, problemen met slikken. Veranderde eetlust: meer of juist minder trek. Hierdoor ook veranderingen in het lichaamsgewicht.
 • Hoofdpijn en duizeligheid. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal na enige tijd als u gewend bent geraakt aan het medicijn.
 • Zweten en hartkloppingen.
 • Droge ogen. Vooral mensen met contactlenzen kunnen last krijgen van droge ogen.
 • Huiduitslag en jeuk. Meestal is dit onschuldig, maar (zeer zelden) kunnen de verschijnselen ernstig zijn. Raadpleeg uw arts als de uitslag er ongewoon uitziet, als u er last van heeft, of als u ook koorts of blaren krijgt.
 • Afhankelijkheid. U kunt last krijgen van ontwenningsverschijnselen als u stopt met het gebruik. Bij kortdurend gebruik is de kans hierop zeer klein. Gebruikt u dit medicijn langer dan twee weken dagelijks als slaapmiddel of langer dan twee maanden tegen epilepsie? Dan heeft u hier wel een grote kans op. Bouw daarom altijd geleidelijk af als u dit medicijn langere tijd dagelijks gebruikt heeft.
 • Verminderde werkzaamheid als u dit medicijn gedurende meer dan twee weken elke dag gebruikt. Het medicijn werkt dan niet meer of werkt minder goed om te slapen. Gebruik dit medicijn daarom alleen af en toe of voor periodes van maximaal twee weken. Bij epilepsie kan het medicijn na verloop van maanden tot jaren minder goed werken.

Zeer zelden

 • Nachtmerries, meestal in de vroege ochtend.
 • Onrust en prikkelbaarheid. Dus tegenovergestelde verschijnselen dan u van dit medicijn zou verwachten. Ook kunnen waandenkbeelden en hallucinaties voorkomen. Vooral kinderen en ouderen zijn gevoelig voor deze bijwerkingen. Raadpleeg bij deze verschijnselen de arts. Mogelijk is een lagere dosering of een ander middel nodig.
 • Geheugenverlies van gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens gebruik van dit medicijn. Bijvoorbeeld gebeurtenissen in de nacht.
 • Depressieve gevoelens kunnen aan het licht komen.
 • Minder zin in seks.
 • Longproblemen. Heeft u last van hoesten, bemoeilijkte ademhaling, pijn op de borst, koorts en koude rillingen? Stop dan met het gebruik en waarschuw meteen een arts. Na stoppen gaan de longproblemen meestal weer weg.
 • Bloedafwijkingen en leverproblemen. Bij plotselinge hevige pijn in bovenbuik, geelzucht, onverklaarbare blauwe plekken of extreme vermoeidheid moet u direct een arts waarschuwen.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van een van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart, waar u zich zorgen over maakt.

Bij epilepsie kunt u ervan uitgaan dat de bijwerkingen meestal verminderen als u gewend bent geraakt aan het medicijn. Ze zullen meestal opwegen tegen de risico’s die door epileptische aanvallen ontstaan. Overleg met uw arts als u er wel veel last van heeft.

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Wanneer?

Slapeloosheid
Neem het medicijn een half uur voor u wilt gaan slapen in. Neem het alleen als u na inname minstens acht uur de tijd heeft om te slapen. Als u voor die tijd wakker moet worden zult u nog te veel last van de versuffende werking hebben.

Epilepsie
Het maakt niet uit wanneer u dit middel inneemt. Verdeel de tabletten zo goed mogelijk over de dag. Meestal is dit om de acht uur.

Hoe lang?

Slapeloosheid
Als u dit middel af en toe eens gebruikt, kan het u goed helpen met slapen. Gebruikt u het bijna iedere nacht dan is het effect na enkele weken weg. Gebruik het daarom alleen in bijzondere situaties.

Bij dagelijks gebruik gedurende meer dan twee weken, heeft u kans op ‘ontwenningsslapeloosheid’. Uw lichaam verwacht het effect van dit medicijn om in slaap te vallen. Gebruik het daarom alleen af en toe en nooit meer dan enkele dagen achter elkaar. Gebruik het in elk geval niet langer dan vier weken achter elkaar.

Epilepsie
U zult dit middel waarschijnlijk langdurig moeten gebruiken. Na enkele weken tot maanden zal uw arts met u bekijken of het voldoende werkzaam is.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?
Slapeloosheid
Kunt u ‘s nachts niet slapen en wilt u alsnog dit slaapmiddel innemen? Dat kan, maar houd er rekening mee dat het slaapmiddel de volgende dag nog door kan werken. U kunt dan moeilijk wakker worden en heeft overdag een verminderd reactievermogen.

Er bestaan slaaptabletten die korter werken. Raadpleeg uw arts, mogelijk kan hij u een korterwerkend slaapmiddel voorschrijven voor deze situaties.

Epilepsie
Het is belangrijk dit middel consequent te blijven gebruiken.

 • Als u dit middel drie keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan twee uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan twee uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u dit middel twee keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan vier uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan vier uur? Sla de vergeten dosis dan over.
Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan…
autorijden?
Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Wilt u weten of u met dit medicijn mag autorijden? Beantwoord dan de vragen in het schema hieronder.

Let op: als u epilepsie heeft, mag u vaak niet autorijden. Of u mag autorijden, hangt af van bepaalde keuringseisen. Overleg hierover met uw arts. Ook is er een brochure ‘Epilepsie en rijgeschiktheid’ van het Epilepsiefonds. Wilt u meer informatie over autorijden bij bepaalde aandoeningen? Kijk dan op de website van het CBR.

*Let op: Als u dit middel gebruikt als slaapmiddel, werkt dit alleen goed als u het af en toe gebruikt. Bij dagelijks gebruik neemt de werking af. Uw lichaam went dan aan het effect.

Voor meer algemene informatie kunt u het thema ‘Medicijnen in het verkeer’ lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

alcohol drinken?
Beperk het gebruik van alcohol en drink het liever niet. Door dit medicijn reageert u veel sterker op alcohol dan u gewend bent. Bovendien versterkt alcohol de bijwerkingen van dit medicijn, zoals sufheid en een verminderde coördinatie.

alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen?
Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen die het reactievermogen verminderen. Bij deze medicijnen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op het reactievermogen en coördinatievermogen versterken elkaar. Dan kan nitrazepam nog langer doorwerken. U kunt dan bijvoorbeeld nog langer geen autorijden.

Twijfelt u eraan of bovenstaande wisselwerking voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?
Zwangerschap
Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of dit binnenkort wilt worden. Over het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap is onvoldoende bekend om zeker te weten of het veilig is. Weeg daarom samen met uw arts de ernst van uw aandoening af tegen het risico voor het kind.

Slik dit medicijn NIET vanaf de achtste maand van de zwangerschap. Bij gebruik na de achtste maand kan uw kind na de geboorte zo versuft en slap zijn dat het moeite heeft adem te halen. Bovendien kunnen bij de baby ontwenningsverschijnselen ontstaan.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Dit medicijn komt in de moedermelk. Het kan dan bijwerkingen bij het kind geven. Mogelijk kan uw arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven dat u wel veilig kunt gebruiken.

Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?
Bij gebruik tegen epilepsie
U kunt niet zomaar stoppen. Doe dat altijd in overleg met de arts. De dosering moet namelijk worden afgebouwd om epileptische aanvallen te voorkomen. Dit afbouwen kan een aantal maanden duren. Moet u stoppen vanwege overgevoeligheid of ernstige bijwerkingen, dan zal uw arts hiermee rekening houden.

Ook als u een ander epilepsiemiddel gaat gebruiken, mag u niet in één keer met dit middel stoppen. Ook in dat geval moet de dosering langzaam worden afgebouwd.

Bij gebruik als slaapmiddel
Als u dit middel slechts enkele dagen achter elkaar heeft gebruikt, kunt u in één keer stoppen. Er treden dan over het algemeen geen ontwenningsverschijnselen op.

Heeft u dit slaapmiddel meer dan twee weken achter elkaar gebruikt, en gebruikt u het dan opeens niet meer? Dan heeft u kans op ‘ontwenningsslapeloosheid’. Uw lichaam verwacht het effect van het slaapmiddel om in slaap te vallen. In het begin gaat het slapen daardoor weer moeilijker. Gebruik het daarom alleen af en toe en nooit meer dan enkele dagen achter elkaar. Heeft u het wel langere tijd gebruikt? Bouw de dosering dan langzaam af.

 

 

 

 

 

Zie hier de bijsluiter